UNGDOMSTERAPI

 

Att vara ung och på väg mot vuxenvärlden kan vara både lockande och läskigt. Det finns många utmaningar att tampas med – framtid, kärlek, skola, droger, skönhetskrav, föräldrar.

Jag har jobbat med ungdomar och unga vuxna i över femton år. Främst på Kulturchock, som bedrivit verksamhet med konst och behandling på bl.a. Fryshuset.

Min erfarenhet är att kommunikationen mellan unga och vuxna ofta haltar, därför att vi vuxna är otränade i tonåringars sätt att uttrycka sig. Att vara nyfiken och vilja förstå är därför viktiga egenskaper.

Bildterapi och filmterapi kan vara en utmärkt möjlighet för ungdomar som inte tycker att språket alltid kan förmedla känslorna.

Samtalsterapi

Bildterapi och filmterapi

Parterapi och familjeterapi


tillbaka till Folk